[meny]

OPPRETTE NY E-POST KONTO

1. Gå på 'File (Fil)' og 'Add Account (Legg til konto)'

2. Velg 'Manual setup or additional server types (Konfigurer serverinnstillingene eller flere servertyper manuelt)' og trykk 'Next (Neste) >'


3. Velg 'Outlook.com or Exchange ActiveSync' og klikk 'Next (Neste) '


4. Fyll ut, bruk server navn som vist under. Trykk 'Next (Neste).'

5. Klikk på 'Close (Lukk)'.


6. Klikk på Finish (Fullfør)'


  
  
 0 Varer.    Pr mnd 0,- kr / Eta 0,- kr eks mva.