Kjp:

Vi trenger flgende info
Domenenavnet (uten www.) :
Virus scanning
Adresser / Merknad
 E-Post Pro vs E-post Basis?

  E-post Basis:
 • Ingen etableringsskostnad
 • POP3 og IMAP4
 • SMTP med authentisering
 • Webmail
 • Kalenderfunksjon
 • Adressebok


 • E-post Pro:
 • Ingen etableringsskostnad
 • POP3 og IMAP4
 • SMTP med authentisering
 • Webmail
 • Kalenderfunksjon
 • Adressebok
 • Pushmail
 • Mobil synkronisering mot Outlook
 • Backup daglig- gratis restore
Forklaring til e-post begreper:

 • POP3
  Protokoll for nedlasting av e-post til lokal PC
 • SMTP
  Protokoll for sende e-post
 • IMAP4
  Gir mulighet for lagre e-post p Online4u`s servere, i tillegg til lokal PC, samt opprette mapper for lagre -posten i.
 • LDAP3
  Katalogtjeneste som gir mulighet for ha adressebok, kalender, notater etc
 • WebMail
  Gir mulighet for lese/sende e-post i web browseren
 • SPAM filter
  Sletter "sppelmail" fr den kommer i innboksen, legger dette i egen mappe 
  
 0 Varer.    Pr mnd 0,- kr / Eta 0,- kr eks mva.